Ritning

Ritning över hus vid Tullportsgatan

[Katarina]; Tullportzgatan [=Östgötagatan]; Tiärhofgatan; Madam Anna Stina Spinner; [Plan]; [Fasad]