Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Tjärhovsgatan

[Katarina]; Tiärhofsgatan; Magisteren Andreas Lübeck; [Fasad]; [Plan]; [Trähus]

Uppdaterad