Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ehnemark, Jan. Stockholms stadsmuseum

Mäster Samuelsgatan 37. Vy väster ut, mot Klara kyrka och kvarteren Skansen (t.v.) och Sporren (t.h.). Kvarteret Hoven och Sporrens östra del är rivna

Uppdaterad