Ritning
Arkitekt: Sontag, Mästare. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Marsvinet

[Maria]; Marswyn; Hans Jöran Hesse; Stentak; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad