Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Tobaksspinneriet

[Maria]; [Tobaksspinneriet?]; Horns Tull Wägen [= Hornsgatan] Jean Lindberg; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad