Försättsblad till dokumentet industrimiljöer i Stockholm, ytterstaden
Text

Industrimiljöer i Bromsten

Läs om två industrimiljöer i Bromsten. Dokumentet är ett utdrag ur Stockholms stadsmuseums inventering: Industrimiljöer i Stockholm. Via länkarna intill kan du läsa hela inventeringen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Ytterstaden. Flygfotografering

Industrimiljöer i Stockholm. Innerstaden. Ytterstaden. Flygfotografering

Värdefulla industrimiljöer i Stockholm / Stockholms stadsmuseum

Värdefulla industrimiljöer i Stockholm / Stockholms stadsmuseum