Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Helgeandsholmen mot norr

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad