Ritning
Arkitekt: Noorman, Erick Nilsson. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Svanen

[Klara]; Swahn; Bergzgränden [=Klarabergsgatan]; Swartiers Compagnii; [Plan]; [Fasad]

Uppdaterad