Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Gamla Norrbro mot öster

Uppdaterad