Ritning

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Johan Roos; [Plan]; [Fasad]; [Uthus]