Ritning
Arkitekt: Sontag, Hans. Stockholms stadsarkiv

Byggnadsritning med oklar geografisk placering

Johan Roos; [Plan]; [Fasad]; [Uthus]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad