Foto

Kåkbrinken från Stortorget. Gående människor