Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Grupp av tävlande vid foten av skidbacke i Hemskogen

Uppdaterad