Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Bonden Mindre

[Katarina församling] Bonden Den Mindre; Lilla Nygatan [=Skånegatan]; Sillpackaren Nills Påhlson; [Trähus]; [Fasad]; [Plan]

Uppdaterad