Ritning

Ritning över hus i kvarteret Bergsklippan

[Kungsholmen]; Bergsklippan; Mäster Hans Georg Sucky; Bagarstuga; [Fasad]; [Plan]