Ritning

Ritning över hus vid Regeringsgatan

Norrmalm; Regeringsgatan; Assessoren Erik Ehrenhielm; Stall och vagnshus; [Fasad]; [Plan]; [Stall]; [Vagnshus]