Foto

Interiör från övre hallen på Murklevägen 100 i Enskede småstugeområde