Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hörnet Drottninggatan 4 och Fredsgatan 5. Sydsvenska kreditaktiebolaget

Uppdaterad