Stockholmskarta 1926 med spårvägsbolagets linjenät
Karta

Stockholmskarta 1926 med spårvägsbolagets linjenät


Så här källhänvisar du till kartan

Har du frågor om kartan?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut (bild: 1885 års karta över Stockholm, A.R. Lundgren)