Foto

Norrbro med del av Norrbrobasaren

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Norrbro

Norrbro