Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

Norrbro

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Norrbro)

Bron beslutades 1756, men var färdig först 1807 och är Stockholms enda bevarade stenvalvbro. Arkitekt var C.F. Adelcrantz. Läget mittemot slottet planerades redan på 1600-talet av Jean de la Vallée och Tessin d.y. och innebar att ett tidigare brofäste vid Skeppsbron övergavs. Med sina dåvarande basarbyggnader blev Norrbro en populär mötesplats under 1800-talet. Hissen till Strömparterren från 1978 ritades av AOS arkitekter. Kopiorna av de egyptiska bronslejonen vid norra brofästet uppsattes 1926.

Stockholm’s only existing bridge with stone vaulting dates from 1807. It was designed by C.F. Adelcrantz in accordance with plans for a bridge at the site by Jaen de la Vallée and Tessin the Younger. The bronze copies of Egyptian lions on the north side are from 1926.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad