Tryckt karta
Karta

1908 års karta över Stockholm

Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och C.E. Dahlman, rättad och med den nya stadsplanen kompletterad 1908. Skala 1:12000. 

Karta över de centrala delarna av Stockholm. Kartan visar även postutdelningsområden och båtlinjer, samt har en infälld karta över Djurgården i skala 1:24000.