Text
Författare: Rörby, Martin (f. 1964). Stadsmuseet i Stockholm

Skönhetsrådet i stockholmarnas tjänst för en levande stad / artikelförfattare: Martin Rörby

Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) bildades 1919. Ända från början har skönhetsrådets uppgift varit att i en snabbt växande stad bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor. I artikeln kan du läsa mer om rådets arbete, hur ledamöterna utses m.m. 2 sidor.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseiförvaltning. 3. - 2006. - S. 92-93

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad