Baksidan av Kista kyrka
Foto
Fotograf: Skoglund, Per (f. 1950). Utrednings- och statistikkontoret

Baksidan av Kista kyrka

Uppdaterad