Text
Författare: Lidberg Brante, Kerstin (f. 1938). Stockholms stadsmuseum

Bostadsföreningen Heimdal nr 1 - fastigheten nr 16 i kvarteret Dykärret Timmermansgatan 39 - Bengt Ekehjelmsgatan 13 / Kerstin Lidberg Brante

Här skriver författaren om det hus som hon flyttade in i år 2001. För att samla in fakta har hon besökt olika arkiv, bibliotek och Stockholms stadsmuseeums Faktarum. Hon har också intervjuat grannar som bott länge i huset. Resultatet har blivit en bred skildring av områdets och husets historia från 1600-talet och framåt till våra dagar. Gamla fotografier illustrerar.

Ett hus kan ge många lärdomar om det förflutna - dessutom är det roligt att veta lite om den miljö som man vistas i dagligen. Kanske bär det hus som du bor i på en spännande historia? Som bara väntar på att få upptäckas?
28 sidor. Illustrerad.

PS. Titta gärna under rubriken "Att använda Stockholmskällan". Där finns en text som heter "Att forska om ett hus".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad