Foto

Proffsboxning i Kungliga hallen, Lidingövägen 75