Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Intagningslistor spikas upp på läroverk. Skolornas centrala intagningsnämnd i Stockholm offentliggjorde resultatet av intagningen till Realskola och Gymnasium

Uppdaterad