Foto

Intagningslistor spikas upp på läroverk. Skolornas centrala intagningsnämnd i Stockholm offentliggjorde resultatet av intagningen till Realskola och Gymnasium