Text
Författare: Westberg, Lars (f. 1944). Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm 1956 / artikelförfattare: Lars Westberg

På Stockholms stadsmuseum finns Svenska Dagbladets negativ från perioden 1928-1960. Här förflyttas vi, med tidningens pressfotografers hjälp, till året 1956.

Ur artikeln: "År 1956 var vintern ovanligt kall. Det besvärliga isläget gjorde att staden tidvis var avstängd för den på den tiden så viktiga och längs kajerna så synliga sjöfarten. Senare under året var Vaxholmsbolaget nära att läggas ned, men med nya subventioner kunde en kortsiktig räddningsaktion genomföras."

12 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Blick : Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseiförvaltning. 3. - 2006. - S. 4-15

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad