Ritning
Arkitekt: Theulig, Johan Matheus. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus vid Tjärhovsgatan

[Katarina] Tjärhovsgatan; Sillköparen Johan Erickson; [Plan]; [Fasad]; [Trähus]

Uppdaterad