Foto

Östermalmsgatan 69. Frälsningarmén. Dåvarande Östermalmsgatan 26