Foto

Stockholmsutställningen 1897, Stockholm stads paviljong