Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Lärarinnehemmet, fömodligen på Kungsgatan 26

Uppdaterad