Text

Björns trädgård : delar av Södermalms äldre vägnät funnet / text: Helena Fennö

Under 2003 grävde stadsmuseets arkeologer i Björns trädgård som ligger nära Medborgarplatsen. Man fann rester av några gamla gator som inte hade använts sedan 1640-talet. Vid den tiden ritades stadens gator om; de blev mer rätlinjiga och inte så "kringelikrokiga" som medeltidens stadsgator. Den bredaste av dessa gamla gator tror man är Allmänningsvägen. Det var gatan som ledde ut från staden (söderut).
8 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Blick: Stockholm då och nu / Stockholms stadsmuseiförvaltning. 1. - 2004. - S. 12-19

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Medborgarplatsen
Tema

Medborgarplatsen

Medborgarplatsen fick sitt namn 1940. Då hade torget hetat Södra Bantorget i ungefär 70 år, sedan järnvägen kom och Södra station byggdes. Här går Götgatan, den äldsta vägen söderu…