Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Djurgårdsbrunnsviken västerut

Uppdaterad