Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Planteringsförslag med växtförteckning, Mariatorgets norra del mot Hornsgatan 1908

Ur Byggnadskontorets/gatukontorets parkavdelnings arkiv. Ritningsnummer 6,6. Läs mer i artikeln "Allmänna parker och odlingar i Stockholm ca 1870-1970" av Christina Hellgren och Lena Wiorek (ingår i Gröna arkiv - med Linnés ögon och andras. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2007, s. 86-113).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad