Text
Författare: Lundin, Claës (1825-1908). Stockholms stadsmuseum

På tidningsbyrån / I publicistklubben / Claës Lundin

På tidningsbyrån: På 1800-talet började tidningsväsendet ta fart. Flera nya dagstidningar startades. Även andra typer av press som skämttidningar, illustrerade tidningar, veckotidningar såg dagens ljus.

Det nya på 1880-talet var uppkomsten av "skvallertidningar" och tidningar med mer eller mindre skickliga illustrationer. Artikelförfattaren kallar de förra "godtköpstidningar" för att de innehöll korta, lättlästa artiklar. Gärna skvaller från societeten (det vackra och det rika folket) eller från domstolarna (kriminalfall).

Följ med på en tur till tidningsmakarnas Klara!
35 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 407-441

I publicistklubben: En klubb för alla sorters tidningsfolk som bildades 1874. Detta är publicistklubben. Man träffades för att diskutera aktuella frågor i tidningsvärlden. Man bildade också så småningom en pensionsfond för medlemmar. Från början hade man inga egna lokaler utan höll till på Hôtel Rydberg där man träffades varannan vecka.
8 sidor. Illustrerad.

PS. Publicistklubben lever fortfarande kvar som en klubb för journalister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad