Text
Författare: Lundin, Claës (1825-1908). Stadsmuseet i Stockholm

Bland vetenskapsmän / Claës Lundin

Kungliga vetenskapsakademien grundades år 1739. Här beskrivs akademiens medlemmar och verksamhet på 1880-talet. Vi får ett personporträtt av A. E. Nordenskiöld, vars medverkan i Vegaexpeditionen banade vägen för en forskarkarriär. Institutioner som hörde samman med Vetenskapsakademien var bland annat Bergianska trädgårsskolan och Naturhistoriska riksmuseet. Där bedrev man en del av sin forskning.

En annan intressant person i den tidens forskarvärld är den berömda rysk-svenska matematikern Sonja Kovalevski. Hon blev år 1884 utnämnd till professor i "högre matematisk analys" vid Stockholms högskola.

Kvinnors närvaro började så smått att märkas vid de högre utbildningsanstalterna. Författaren iakttar studenterna och bland dem märks flera kvinnor.

Det här var långt innan universitetet blev utflyttat till Frescati. Institutionerna låg nära varandra, mitt i stan. Läs mer här om 1800-talets forskningsvärld. 32 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 365-396

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad