Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stortorget sett mot sydväst. Till vänster kv. Ceres

Uppdaterad