Foto

Utsmyckning vid Logårdstrappan med anledning av ryska kejsarparet Nikolaj II och Alexandras besök