Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stockholms Courier

På 1820-talet rådde en livlig politisk debatt om yttrandefrihet. En sådan fanns egentligen inte, eftersom om en tidning skrev något som statsmakterna (främst kungen) ogillade så kunde tidningen förbjudas. Om tidningen förbjöds startade man om den med nytt namn och en ny ansvarig utgivare. Så hände hänt med Stockholms courier. 1821 återkommer den med namnet Courieren från Stockholm. På första sidan skriver de:

"Denna tidning utlemnas, såsom ersättning, till prenumeranterna på den indragna Stockholms Courier, hvars redaction föresatt sig att dessutom på annat sätt lemna det bristande i ersättningen, såsom följande dess förklaring utvisar:..."

Redaktionen vill alltså fortsätta att ge ut tidningen för prenumeranternas skull. I numret publiceras kungens brev där Stockholms courier förbjuds. Resten av numret innehåller nyheter från utlandet.

Tidningen diskuterar många av den tidens aktuella politiska frågor. Man intar till exempel ståndpunkten att skråväsendet är ett föråldrat system. Alla ska kunna arbeta med det som de önskar utan behöva godkännas av åldermän (skråets högsta ledare).

PS. Den utländska nyhetsavdelningen är fylld av nyheter från Turkiet. Det är grekernas kamp för självständighet från turkarna som det rapporteras om, det så kallade "grekiska frihetskriget".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad