Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Djurgårdsbrunnsviken

Uppdaterad