Ryssgården / Åke Abrahamsson
Text

Ryssgården / Åke Abrahamsson

Utländska köpmän hade funnits i staden ända sedan medeltiden. Här berättas om de ryska handelsmän som slog sig ner här. I närheten av platsen som nuvarande stadsmuseet ligger på byggde de sina köpbodar. Diverse politiska förvecklingar uppstår när Nordiska kriget bröt ut år 1700; de ryska köpmännen fann sig vara krigsfångar!
4 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 18. - 1998. - S. 25-28

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ryska kyrkan i Södra stadshuset 1748-1846 / Monica Eriksson

Ryska kyrkan i Södra stadshuset 1748-1846 / Monica Eriksson

Stadsgården och Ryssgården / Signe Lang

Stadsgården och Ryssgården / Signe Lang

[Angående regler som ryska köpmän måste hålla sig till när de gör affärer med sina svenska kollegor]   Ordning, hwar efter the ryske köpmän som här i Stockholm sijn handel drifwa, sitt godz sälia och förhandla skole, så at the hwarken emoot lagen eller stadzens wälfångne privilegier och elliest ordinantier att framfarne konungar om köphandeln stadgade

[Angående regler som ryska köpmän måste hålla sig till när de gör affärer med sina svenska kollegor] Ordning, hwar efter the ryske köpmän som här i Stockholm sijn handel drifwa, sitt godz sälia och förhandla skole, så at the hwarken emoot lagen eller stadzens wälfångne privilegier och elliest ordinantier att framfarne konungar om köphandeln stadgade