Några borgaresläkter i det medeltida Stockholm / Frans De Brun
Text
Författare: De Brun, Frans (1866-1930). Stadsmuseet i Stockholm

Några borgaresläkter i det medeltida Stockholm / Frans De Brun

Här presenteras några borgarsläkter från 1400-talet. Med borgare menas sådana som hade erövrat burskap, det vill säga rättigheter att utöva handel och hantverk. För att bringa reda i släktleden har författaren använt sig av olika källmaterial vid arkiven: jordeböcker, skotteböcker, tänkeböcker... Se länken nedan för tips på en bok där de olika källorna förklaras närmare! 11 sidor.

Utdrag ur De Brun, Frans, Holmiana et alia ; 5:1. - 1924. - S. 1-11

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad