Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Monteliushuset, Sankt Paulsgatan 11

På Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt om Monteliushuset:

"Hörnhuset byggdes 1670 av kaplanen i Storkyrkan Johannes Petri Kellingius. Huset tillbyggdes åt Ragvaldsgatan 1757-58, åt S:t Paulsgatan 1780. Från denna tid finns bevarade inredningar. På gården ligger ett välbevarat stall. Arkeologen och riksantivarien Oscar Montelius (1843-1921) föddes och dog i detta hus. Renoverades 1983. Den stora minnestavlan i sten uppsattes av Samfundet S:t Erik 1923."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad