Blå emaljskylt med vit text om Monteliushuset
Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Monteliushuset, S:t Paulsgatan 11 (Östergötland 10)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid S:t Paulsgatan 11, Södermalm)

 

Hörnhuset byggdes 1670 av kaplanen i Storkyrkan Johannes Petri Kellingius. Huset tillbyggdes åt Ragvaldsgatan 1757-58, åt S:t Paulsgatan 1780. Från denna tid finns bevarade inredningar. På gården ligger ett välbevarat stall. Arkeologen och riksantikvarien Oscar Montelius (1843-1921) föddes och dog i detta hus. Renoverades 1983. Den stora minnestavlan i sten uppsattes av Samfundet S:t Erik 1923.

The main building was built in 1670. It was extended during the years 1757-58 and again 1780. The famous archaeologist Oscar Montelius (1843-1921) was born and died in this house.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad