Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Münchenbryggeriets stallbyggnad från öster före sista tillbyggnaden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad