Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Münchenbryggeriets stallbyggnad från öster före sista tillbyggnaden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad