Text
Författare: Råberg, Marianne (f. 1939). Stockholms stadsmuseum

Stadsmuseets arbete med ett byggnadsvårdsprogram för Stockholms innerstad / Marianne Råberg

Stadsmuseets bebyggelseantikvariska avdelning gjorde en inventering (undersökning) av innerstadens hus på 1970-80-talen. Vid årsskiftet 1982/83 hade ungefär 5000 fastigheter inventerats. De flesta husen på malmarna är från slutet av 1800-talet. De är en viktig del av vår innerstadsmiljö.

Därför har man utarbetat ett system där olika färger betyder hur experterna har bedömt hur värdefulla husen är ur kulturhistorisk synvinkel. Blå färg har den bebyggelse fått som anses som mest betydelsefull. Sedan följer grönt, gult och grått i fallande skala. En karta har tryckts upp med de olika klassifikationerna. Den senaste är från 1990-talet. Klassificeringarna är viktiga för hur bygglovsärenden utreds. 16 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 7 - 1984 - S. 9-24

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad