Text
Författare: Persson, Mats (f. 1946). Stockholms stadsmuseum

Byggnadsinventering vid stadsmuseet / Mats Persson

Här beskrivs Stockholms stadsmuseums arbete med att inventera (beskriva) fastigheter i Stockholms innerstad. Författaren beskriver detaljerat hur besiktningen av ett hus går till och varför detta görs. Han berättar också om hur det är att kliva in i okända människors hem! Man måste nämligen besöka minst en lägenhet i varje hus som besiktigas. Detta för att kunna få en uppfattning om vad som finns kvar av den ursprungliga inredningen. Inventeringsprojektet startade år 1973 och man tänkte sig att hålla på i cirka fem år. 7 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 1. - 1976 -  S. 29-35

Uppdaterad