Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum

Naturhistoriska Riksmuseet. Takkupolen under byggnad.

Uppdaterad