Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stadsmuseet i Stockholm

Naturhistoriska Riksmuseet. Takkupolen under byggnad.

Uppdaterad