Text
Författare: Wannberg, Elisabet (f. 1950). Stockholms stadsmuseum

En värdefull industrimiljö : om Luth & Roséns etablissement i kvarteret Trumman / Elisabeth Wannberg

Stockholms stadsmuseum gjorde en inventering av gamla industrimiljöer på 1980-talet. Du kan läsa hela rapporten här i Stockholmskällan (se länkarna härintill). Orsaken var att man tyckte att industrier och affärsmiljöer är värdefulla för förståelsen av staden och dess utveckling. Förr anlade man industrier, även farliga sådana, i stadens centrala delar. Men strängare regler som tar hänsyn till de boendes hälsa och säkerhet har gjort att den här typen av verksamhet har fått flytta på sig.

Här får vi lära känna den firma som ingenjör Luth grundade 1883; Luth & Rosén. Verksamheten bestod av att installera elektrisk belysning i fabriker och bostadshus. Firman fanns kvar ända till 1960-talet. Det är ganska sällsynt att finna en industrimiljö så här intakt (orörd). Därför ville stadsmuseet att byggnaderna skulle bevaras. Det fanns nämligen ett rivningshot. 17 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 7 - 1984 - S.  58-74

Uppdaterad