Text
Författare: Nerman, Gustaf (1827-1913). Stadsmuseet i Stockholm

Om utrymmet i Stockholms hamnar samt om Mälarens utlopp. Aftryck ur tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap, 1867 / Gustaf Nerman

Det här är en uppsats som publicerades i en tidskrift då den efterfrågades av allmänheten. Uppsatsen granskar och belyser den då aktuella frågan, om Stockholm stad behöver förändra Mälarens utlopp.

7 april 1863 lämnade Öfverståthållare-Embetet – dåtidens högsta civila förvaltningsmyndighet – över en skrift till kungen där de talade för en utbyggnad av Stockholms hamnar. Det skulle gynna och underlätta både för Stockholm och gränsande länders handel och båttrafik, och det var kungen som skulle fatta ett besluta om detta. 44 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad